Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

2014年1月17日星期五

昂船洲大橋

景點介紹:
昂船洲大橋位於香港的南面,可以在青衣三枝香拍攝大橋及維多利亞港至港島區一帶景色。

昂船洲大橋 (Stonecutters Bridge) 是香港一條跨海大橋,穿過藍巴勒海峽,連結昂船洲及青衣島,是八號幹線一部份,於2004年4月27號開始動工,2009年4月7號完成並在同年的12月20號通車。青衣島的落點是在九號貨櫃碼頭,臨近南灣角;而昂船洲的落點是在八號貨櫃碼頭。

更多作品:http://www.flickr.com/photos/ilovehk/sets/72157627965324518/2014年1月16日星期四

如何前往青衣三支香拍攝昂船洲大橋

拍攝景點介紹:
要拍攝「昂船洲大橋」, 最理想的位置是位於青衣島上的「三支香」,「三支香」又稱為青衣山,位於新界青衣南部,由一排三個峰組成,海拔334米。要登上三支香其實並不困難,只要經過大約一千級樓梯左右就會到達第三個頂峰,所以意志及決心是最重要。


裝備及注意事項:
 • 由於山上及沿途都沒有任何士多、小食亭及洗手間,所以我建議帶備足夠的食水,大約最少2枝1公升的食水。
 • 電話(但要留意有部份山路會出現訊號接收不良的情況)。
 • 行山鞋或波鞋。
 • 因為在拍攝景點的末段是需要穿過草叢,為避免被草割傷,建議穿牛仔褲。
 • 太陽帽及太陽眼鏡(如有需要)。
 • 蚊怕水或蚊怕貼(如有需要)。
 • 由於路程較長及艱苦,需要上山下山幾次,參加者需要衡量自己有沒有足夠的體力去應付整個行程。有心臟病、哮喘或腳部關節炎等參加者,則不建議登山。
 • 筆者強烈建議最少有2個同伴同行(最好隊中有男性隊員),以便互相照應。
 • 出發前,把行程及目的地告訴給家人或朋友知,以防萬一。
 • 假若上山時感到頭暈或呼吸困難等中暑徵狀,就切忌不要再強行上山,應該找個有樹蔭的地方休息、補足水份及報警求助。
 • 前往拍攝景點的途中有不少先人墓地,如果感覺不安就建議不要前往。
路程:
 • 由起點(長青巴士站)至拍攝地點, 大約需時2小時至2小時30分鐘左右
 • 回程大約需時1小時至1小時15分鐘左右
建議器材:
 • 由於路程艱苦, 我建議攜帶一枝鏡頭會比較適合, 焦距為24mm-70mm + 腳架 + 快門線 + 相機。
 • 如果體能比較好的參加者,則可以攜帶70mm-200mm的鏡頭,可以拍攝橋上的情況及港島區一帶的風景。
前往方法:
 • 在青衣鐵路總站轉乘九巴249M,搭至「長青巴士總站」下車。
 • 另外, 乘搭站九巴 243M, 43M, 42, 41,43B, 搭至「長青巴士總站」下車。
1. 在「長青巴士總站」下車
2. 往對面馬路
3. 向「青康路遊樂場」行上去。

4. 向上行


5. 再向上行
6. 這個是唯一一個公廁,上山之前要去一去廁所, 如果唔係就要在荒山野嶺上解決。
7. 望向廁所的對面, 你會看見一條樓梯。

8. 上樓梯
9. 仲要上
10. 上樓梯之後, 會見到一些座椅, 再向前行
11. 向著涼亭的方向往前行。12. 跟住黃色箭咀行。

13. 往上行

14. 向前行


15. 仙人指路, 當見到紅色的墓碑時, 往左手邊的樓梯上
16. 向前行
17. 有怪莫怪, 我都係為佐造福後人先影低, 請各位仙人多多包涵。
18. 上樓梯

19. 這裡是第一個境點
20. 無遮無擋地拍攝
21. 影完第一個景點,再向前行。
22. 望一望你們的左手邊,我地仲有兩個山頭先到終點(見紅圈)。
23. 上樓梯
24. 上樓梯
25. 上樓梯
26. 行左手邊
27. 行了一會兒,見到一個涼亭稍作休息。
28. 往右邊行
29. 第一次落樓梯。

30. 再落

31. 又再上樓梯
32. 又再上
33. 上到百幾級樓梯後,你會見到一個由民航處建立的障礙物燈標,證明你已經完成路程的一半,還有第二個燈標在終點附近,入夜後,燈標會發出紅色的閃光來提示給飛機雷達。

34. 障礙物燈標的正面。
35. 繼續上樓梯。
36. 有晨運客寫的字句。
37. 落樓梯。
38. 又一條長樓梯。
39. 上樓梯。
40. 上樓梯。
41. 終於到達第二個障礙物燈標 :)
42. 第二個障礙物燈標的正面。
43. 在障礙物燈標的另一邊, 可以見到有一個測量塔。
44. 企在測量塔上看到的風光。
45. 往黃色的箭咀進入草叢。
46. 再進入草叢
47. 請大家唔好留低自己的垃圾,影靚相之餘都要對保護大自然負責任。
48. 再向前行。
49. 你看到一條白色及紅色的膠帶,然後向黃色箭咀繼續行。
50. 向著膠帶下的隱道向前行
51. 小心地下的碎石及石頭
52. 見到有心人留下的紅色絲帶。
53. 行前多十至二十步又見到紅色絲帶,再沿住黃色箭咀向前行。
54. 再沿住黃色箭咀向前行。
55. 再行前多十幾步又會見到紅色絲帶,再沿住黃色箭咀向前行。
56. 終於見到個踏腳石啦。

57. 沿住個黃色箭咀行。

58. 最後一次見到粉紅色絲帶,再去前行一些,粉紅色圈就是拍攝點的企位。


59. 行佐成個幾鐘,終於到達終點,紅色圈的位置只能企到三至四位師兄影相,數量有限請早點黎霸位啦。60. 一場黎到探路,就算煙霞大都要影返幾張交差。